Konst
Start
courses
info
CV
Contact
del      
  Målning   Målning
 

      Vandring (2 bilder av 6): Lådlek och Väg - olja.
      Process (= 6 paintings): Boxgame and Road -oil on canvas.

 

 

      Här finns alla sex bilder tillsammans. Klicka på denna länk.
      Link: Go to all the six pictures together.